Placeringsöversikt: Utnyttja möjligheterna

Sirpa Wallius, Chief Investment Strategist

09.2.2012
  • Eurozonens skuldkris kommer inte att lösas i första hand
  • Berg- och dalbanan på marknaderna ser ut att fortsätta
  • Möjligheter finns dock både på aktie- och räntemarknaden

Tack vare Europeiska centralbankens nya stödåtgärder i december och nyårseffekten infriade januari återigen förväntningarna på placeringsmarknaden. Placerarnas riskvilja återhämtade sig, och fjolårets förlorare utmärkte sig extra mycket. Var det fråga om ljusglimtar i mörkret, eller fortsätter marknaden att dansa i takt med skuldkrisen i eurozonen?

Skuldkrisen i eurozonen är och förblir en faktor som skapar fluktuationer i världsekonomin och på marknaderna länge framöver. Början av året, i synnerhet februari och mars, kommer att präglas starkt av skuldkrisen. Av de politiska beslutsfattarnas tajta toppmötesrulett förväntar sig placerarna realistiska politiska linjedragningar och en inkapsling av Grekland till en separat problemhärd. Ingen förväntar sig dock någon snabb och slutgiltig lösning av problemen. Europeiska centralbanken har köpt tid åt beslutsfattarna genom sin långfristiga refinansieringsoperation. Marknaderna har äntligen fått en efterlängtad garant för finanssystemet. ECB gjorde det i egen stil, vilket marknaden nu haft en större förståelse för än ännu för ett tag sedan.

För aktiva placerare skapade den kraftiga prisfluktuationen i tillgångsslagen bra möjligheter under fjolåret. Den här trenden fortsätter antagligen i år. Trots centralbankernas likviditetsinjektioner och de positivare ekonominyheterna, kan den anspråkslösa globala ekonomiska tillväxten och den försämrade tillgången till finansiering leda till en hackig utveckling. Placeringsfönster öppnas dock för långsiktiga placerare både på aktie- och räntemarknaden.

En anmärkningsvärd möjlighet för finländska placerare är att öka den internationella diversifieringen i portföljen. De stora regionala avkastningsskillnaderna mellan aktiemarknaderna under fjolåret är en bra påminnelse om att diversifiering gör nedförsbacken flackare, vilket många längtar efter i svåra tider. Utmaningarna är inte över på Helsingforsbörsen. De goda dividenderna antyder visserligen att företagen har starka balansräkningar, men det gäller att inte låta dem skymma utmaningarna i verksamhetsmiljön på kort och lång sikt. För placerare som uppskattar kassaflöde är även masslån ett intressant alternativ i stället för aktier vad gäller vissa finländska bolag.

Det gäller också att diversifiera placeringarna i masslån. Placeringsinstrument som uppfattas som säkra och som fluktuerar lite ger inte längre nämnvärd avkastning eller skydd mot inflationen. För att få avkastning måste man även beträffande masslåneplaceringarna placera i lån med kreditrisk. Då är det viktigt att diversifiera, men å andra sidan finns det alternativ och möjligheter att välja mellan.

Marknadernas avkastning i euroDen 9 februari 2012

Nordea Investment Strategy & Advice