Sijoituskatsaus: Muutosten vuosi

Sirpa Wallius, Chief Investment Strategist

10.1.2012

  • Käteinen ei enää kuningas
  • Helsingin pörssin metamorfoosi
  • Velkakriisi ratkaistaan ja valta vaihtuu

Suomalainen sijoittaja ei perinteisesti ole valtionlainasijoituksista juuri perustanut. Moni pitää niiden tuottoa vaatimattomana tai talletusten tuottoon verrannollisina. Tällöin kuitenkin unohtuu helposti se, että huonoina aikoina riskittömien lainojen korko laskee lisäten sijoittajan saamaa kokonaistuottoa. Näin kävi juuri viime vuonna. Vuoden päättyessä valtionlainat olivatkin yksi parhaiten tuottaneista omaisuuslajeista heti yhdysvaltalaisten yrityslainojen ja kehittyvien korkomarkkinoiden sijoitusten jälkeen.

Valtionlainatko nyt siis suosikki?

Menneisyys ei ole tulevan tuoton ennuste. Ei yleensä, eikä nytkään. Viime vuonna maailmalla tultiin ehkä lopullisesti pitkän velkavetoisen kasvuvaiheen päätepisteeseen. Edessä on kausi, jolloin velkaa on lyhennettävä. Se näkyy kasvun vaatimattomuutena. Keskuspankkien ohjauskorot ovat ja pysyvät hyvin matalina Yhdysvalloissa ja euroalueella. Niinpä viime vuoden yllättäjä valtionlainat ei tänä vuonna enää pysty korkeaa tuottoa tarjoamaan. Eivätkä lyhytaikaiset talletuksetkaan, sillä EKP:n ohjauskorko on prosentin eikä siitä ole nousemassa. Ylimääräisen käteissijoituspotin pitäminen ei siten enää ole paras vaihtoehto.

Helsinki paras - enemmän tarua kuin totta

Viime vuonna monen suomalaisen sijoittajan korkealle arvostama kotimainen osakemarkkina rypi syvällä aallon pohjalla. Ulkomaisten sijoittajien kaikkoaminen ja keskeisten indeksiyhtiöiden haasteet painoivat Suomen osakemarkkinoiden aluekarttamme huonoimmaksi pisteeksi. Moni varmasti ajattelee, että se, mikä tulee lujaa alas, myös nousee lujaa. Edessä on kuitenkin mielestämme muutosten vuosi, jota arvioidessaan sijoittajan pitäisi olla valmis kyseenalaistamaan monta tottumusta kotimaisen osakemarkkinan paremmuus mukaan lukien.

Emme toki sano, etteivätkö kurssit Helsingissä nouse, jos ne muualla nousevat. Helsingin pörssissä ei kaikki kuitenkaan ole niin kuin ennen.  Ulkomaiset sijoittajien osuus on laskenut jo useamman vuoden ajan, emmekä usko suunnan nopeasti kääntyvän. Toki tämä voi olla vakauttavakin tekijä, kun reuna-aluilta ei enää lähdetä hinnalla millä hyvänsä. Entisaikojen vahvaan nousuun tarvittaisiin kuitenkin rahavirtaa maan rajojen ulkopuolelta. Tämä puolestaan edellyttäisi keskeisten pörssiyhtiöidemme näkymien selvää kirkastumista kansainvälisten sijoittajien silmissä. Kotimaisille sijoittajille osinkotuotto on vakaa ja vahva lupaus monen yhtiön kohdalla edessä mahdollisesti olevasta osinkoleikkauksesta huolimatta.

Velkakriisi ratkeaa

Vuosi 2012 päättyy erilaisena kuin se alkaa ja erilaisena kuin sen nyt arvioimme. Euroalueen velkakriisi hallitsee vuotta, mutta ei voi vuoden päättyessä enää olla vailla ratkaisujaan. Sen laskua maksetaan vielä pitkään, mutta vuoden kuluttua ratkaisut ovat käytössä. Me uskomme siihen, että pienten askelten koreografia voittaa tämän trapetsitanssin. Sillä voi olla vaikutuksensa siihen, kuka missäkin pitää valtaa ja mihin suuntaan edetään. Ratkaisemattomana ongelma ei kuitenkaan enää voi olla.

Markkinoiden tuottoja euroissa

10. tammikuuta 2012

Nordea Investment Strategy & Advice